Projekt

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je spolupráca zapojených inštitúcií na vývoji a testovaní aplikácií pre mobilné zaradenia (mobilné telefóny, tablety, a pod.) použiteľných na hodinách matematiky na základných a stredných školách za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia výučby problematických častí školskej matematiky na Slovensku i v Nórsku. 
 

Hlavné aktivity projektu:

Implementácia aplikácií je vykonávaná študentmi aplikovanej informatiky v rámci ich záverečných prác, na základe špecifikácií od lokálnych pracovných skupín. Prvotná implementácia prebieha v anglickom jazyku a pre platformu Android, finálna verzia aplikácií bude mať slovenskú a nórsku jazykovú mutáciu a bude preklopená do platformy iOS.
 
Testovanie aplikácií prebieha na viacerých úrovniach: prvé testovanie funkčnosti je realizované študentmi, ktorí aplikáciu vytvárajú a ich učiteľmi, ktorí sú vedúci záverečných prác. Ďalšie testovanie je na úrovni lokálnych pracovných skupín, a po schválení aplikácie sa aplikácia otestuje na základnej/strednej škole v oboch krajinách.
 
Mobility študentov, doktorandov, výskumníkov a vývojárov zamerané hlavne na spoločnú prácu na aplikáciách, ich pripomienkovanie, testovanie a navrhovanie špecifikácií pre nové aplikácie, ktoré sú v súlade s kurikulami oboch krajín.  

Tvorba metodickej príručky, ktorá bude obsahovať opis funkčnosti jednotlivých aplikácií, ktoré boli v rámci projektu vytvorené, spolu s metodickým pokynom pre učiteľov ako a kedy v rámci vyučovacieho procesu aplikácie používať a za akým účelom. Metodická príručka bude dostupná v slovenskom a nórskom jazyku.

Doba trvania projektu:

február 2015 - apríl 2016