Apps in Math na konferencii Učíme pre život 2016, 18. - 20.3.2016

20. 03. 2016
V dňoch 18. - 20.3.2016 sme projekt a jeho výstupy prezentovali na konferencii Učíme pre život 2016 v Poprade (http://www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2016/). Koordinátorka projektu Iveta Kohanová na konferencii vystúpila so 45 minútovou prednáškou s názvom Appky na matike, v rámci ktorej učiteľov oboznámila s projektom a najmä aplikáciami, ktoré sú už stiahnuteľné z projektovej stránky. Pripomienky, nápady a podnety od prítomných učiteľov nám budú slúžiť pri záverečnej fáze projektu a tiež pri publikačnej činnosti.

Galéria